2020-03-27

Instrukcja obsługi BIP

Instrukcja obsługi BIP

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Staszowie jest ogólnodostępnym portalem internetowym, o którym mowa w art. 4 ust. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z  2019 Nr 1429).

BIP PSSEj w Staszowie jest prowadzony w ramach Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP).

Strona BIP PSSE Staszów składa sie z kilku podstawowych elementów:

  • menu górnego (na samej górze strony) zawierajacego wyszukiwarkę.
  • menu nawigacji (poniżej menu górnego) wskazujące użytkownikowi aktualną pozycję na stronie.
  • menu głównego (po lewej stronie witryny) zawierającego odsyłacze do najważniejszych części strony (kategorie).
  • właściwej treści strony zamieszczonej w centralnej części witryny. W tym miejscu prezetowane są wszelkiego rodzaju artykuły i informacje.

Poniżej znajduje sie podręcznik użytkownika systemu SSDIP w formacie pdf (publikacja ogolnodostępna).

Załączniki

  podrecznik_uzytkownika_bip.pdf 3,37 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się