Szukaj artykułów

Wyniki wyszukiwania

Ilość znalezionych: 15


Tytuł Autor Data udostępnienia  
1 2020 Bożena Głaz 2021-05-31 zobacz
2 Koordynator ds. Dostępności Bożena Głaz 2020-09-03 zobacz
3 Sprawozdania finansowe 2019 Bożena Głaz 2020-05-08 zobacz
4 Rejestry, ewidencje, archiwa Bożena Głaz 2020-03-27 zobacz
5 Ochrona Danych Osobowych Bożena Głaz 2020-03-27 zobacz
6 Polecane strony Bożena Głaz 2020-03-27 zobacz
7 Instrukcja obsługi BIP Bożena Głaz 2020-03-27 zobacz
8 Informacja publiczna do ponownego wykorzystania Bożena Głaz 2020-03-27 zobacz
9 Wniosek o dostęp do informacji publicznej Bożena Głaz 2020-03-27 zobacz
10 Przyjmowanie i załatwianie spraw Bożena Głaz 2020-03-27 zobacz
11 Przedmiot działalności Bożena Głaz 2020-03-27 zobacz
12 Sprawozdania finansowe 2018 Bożena Głaz 2020-03-27 zobacz
13 Majątek PSSE Staszów Bożena Głaz 2020-03-27 zobacz
14 Schemat organizacyjny Bożena Głaz 2020-03-27 zobacz
15 Kontakt Bożena Głaz 2020-03-23 zobacz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się